Karusellen 2013
------------------------------------------------------------------------
Terminliste for 2013 er nå publisert på www.bedriftssykkel.no. Noen endringer
fra fjorårets karusell: Hyttfosstempoen endres til Tanemstempo'n, med start på
Tanem. Løypa blir i underkant av en kilometer lenger. I tillegg er
Jonsborgsprinten byttet ut med det vi kaller "Høstspretten", som går i samme
løype som "Vårspretten", på Spongdal. Overraskelsesrittet utgår på grunn av lav
deltakelse.


Forhåndspåmelding av medhjelpere/vakter
------------------------------------------------------------------------
Vi har i år ordnet det slik at hvem som helst kan melde seg på som
vakt/medhjelper ved ritt. Det foregår ved at en fra forsiden klikker på
"forhåndspåmelding" i menyen, og derifra på "melde deg på som medhjelper". Her
vil en kunne fylle ut et skjema som spør etter navn, kontaktinfo og hvilke ritt
det vil være aktuelt å hjelpe til på. Vi oppfordrer om å melde seg på som
medhjelper så tidlig som mulig. På denne måten vil arrangører som mangler
vakter og medhjelpere kunne kontakte deg i god tid før rittet, slik at det er
mulig å vite hvor mange arrangører en har tilgjengelig.


Forhåndsbetaling
------------------------------------------------------------------------
Forhåndsbetaling for årets karusell kan gjøres til og med fredag før hvert
ritt, med unntak av Vårspretten, hvor fristen er tirsdag uken før, altså
tirsdag 9. april. For info om hvordan gjennomføre forhåndsbetalingen, send en
epost med tittel "forhåndsbetaling" til sykkel@prosjekt.org. Vi bruker eposten
du sender til å holde oversikt over hvilke forhåndsbetalinger som skal
forventes, så selv om du har sendt en lik epost i fjor, og vet hvordan
forhåndsbetalingen foregår, send likevel epost til oss. Når forhåndsbetaling er
registrert inn hos oss vil et flittig utvalgsmedlem markere din profil som
forhåndsbetalt, og dette igjen gjør deg istand til å forhåndspåmelde seg på
ritt.


Brukeroppretting
------------------------------------------------------------------------
De som har forhåndsbetalt sesongen får anledning til å forhåndspåmelde seg
via resultatservicen. For å få til dette opprettes det en bruker per person som
benyttes til personlig forhåndspåmelding til rittene. De som har bruker fra i
fjor kan fortsette å bruke denne, og bør oppgi dette brukernavnet ved
forhåndspåmelding. Prosedyre for opprettelse er gitt i tilsendt info om
forhåndspåmelding til de som har bedt om det. Når bruker er opprettet kan en
sette passord selv ved å bestille "resettings-lenke" fra resultatservicen.
Utenom forhåndspåmelding har ikke brukernavn på resultatservicen noen funksjon.


Forhåndspåmelding
------------------------------------------------------------------------
For de som har forhåndsbetalt karusellen 2013 er det åpnet forhåndspåmelding på
resultatservicen fra kl 12 søndag før rittet. Denne er åpen til klokken 12 på
rittdagen. Det er fritt valg av startnummer, og dersom en trenger å melde seg
av igjen kan dette gjøres på samme side. Hvis du ikke har tenkt å bruke
startnummeret oppfordrer vi deg om å melde deg av rittet igjen før kl 12 på
rittdagen. Dette fordi vi opplever at en del startnummer som er reservert ikke
blir benyttet. Utvalget vil i år prøve ut en ordning for å senke denne bruken
av forhåndspåmeldingen. De som forhåndspåmelder seg og ikke bruker
startnummeret de har reservert to ganger eller mer i løpet av sesongen vil få
stengt tilgangen til forhåndspåmelding i en periode på fem ritt. Utvalget
holder muligheten åpen til å justere på ordningen i løpet av sesongen dersom det
blir nødvendig.


Mvh,

-- 
Utvalget