Karusellen 2012
	------------------------------------------------------------------------
	På grunn av Trondheim kommune sine protester til arrangeringen av
	sykkelritt i Jonsvatnets umiddelbare nærhet har vi i vinter vært i dialog med
	nettopp disse, for å finne en løsning som alle kan leve med. Beslutningen
	ligger nå hos Trondheim kommune, og de lar vente på seg. Det er i påvente av
	dette at ikke årets karusell har blitt lagt ut tidligere, men nå legger vi
	altså ut datoene for årets karusell. Se på www.bedriftssykkel.no eller se i
	nedlastbart dokument på kretsens nettsider.

	Forhåndsbetaling
	------------------------------------------------------------------------
	Forhåndsbetaling for årets karusell kan gjøres til og med fredag før hvert
	ritt, med unntak av Vårspretten, hvor fristen er tirsdag uken før, altså
	tirsdag 10. april. For info om hvordan gjennomføre forhåndsbetalingen, send en
	epost med tittel "forhåndsbetaling" til sykkel@prosjekt.org. Når
	forhåndsbetaling er registrert inn hos oss vil et flittig utvalgsmedlem markere
	din profil som forhåndsbetalt, og dette igjen gjør deg istand til å
	forhåndspåmelde seg på ritt.

	Brukeroppretting
	------------------------------------------------------------------------
	De som har forhåndsbetalt sesongen får anledning til å forhåndspåmelde seg
	via resultatservicen. For å få til dette opprettes det en bruker per person som
	benyttes til personlig forhåndspåmelding til rittene. De som har bruker fra i
	fjor kan fortsette å bruke denne, og bør oppgi dette brukernavnet ved
	forhåndspåmelding. Prosedyre for opprettelse er gitt i tilsendt info om
	forhåndspåmelding til de som har bedt om det. Når bruker er opprettet kan en
	sette passord selv ved å bestille "resettings-lenke" fra resultatservicen.
	Utenom forhåndspåmelding har ikke brukernavn på resultatservicen noen funksjon.

	Forhåndspåmeldingsperiode
	------------------------------------------------------------------------
	For de som har forhåndsbetalt karusellen 2012 er det åpnet
	forhåndspåmelding på resultatservicen fra kl 12 søndag før rittet. Denne er
	åpen til klokken 12 på rittdagen. Det er fritt valg av startnummer, og dersom
	en trenger å melde seg av igjen kan dette gjøres på samme side.

	Årets sponsor av sykkelkarusellen 2012 - Hank Sport
	------------------------------------------------------------------------
	Sykkelkarusellens har inngått samarbeidsavtale med Hank Sport for perioden
	2012-2014.  Karuselldeltakere får utlevert personlig klubbkort hos Hank Sport
	som gir rabatter på sykler, deler og bekledning! Du kan også få invitasjoner
	til klubbkvelder og kurs, samt tilbud og nyheter hvis du registrerer
	epost-adresse når du henter kundekortet.

	Mvh,

	-- 
	Utvalget


	------------------------------------------------------------------------
	Dette er en liste-epost. Dersom du ikke ønsker å stå på lista, gå til
	denne siden: http://sykkel.prosjekt.org/meldav.php
	------------------------------------------------------------------------