Overraskelsesrittet , lørdag, 17.09.11 kl. 12.00
	--------------------------
	Sykkelutvalget har gleden av å invitere til Overraskelsesrittet 2011!

	Det blir lagtempo fra Skogly og rundt ytre Byneset, retning med klokka, altså
	motsatt av Bynesrunden, deretter direkte opp Ryebakken og tilbake til Skogly.
	Lengde er 32,7 km. 

	Lagene blir satt sammen tilfeldig av de som møter opp. Lagenes størrelse vil 
	avhenge av oppmøtet, mellom 5 til 8 ryttere pr lag. Hele gruppa må komme samlet
	i mål. Det blir utdelt tidsstraff for laget pr person som ikke er med gruppa
	inn over målstreken. Tidsstraff pr mistet rytter er på 6 minutter.  Sykkelen
	skal følge regler for fellesstart/puljeritt, altså er ikke tempobøyle tillatt.
	Dersom et lag blir innhentet gjelder samme regler som ved temporitt, dvs. ikke
	lov til å samarbeide eller utnytte dragsug. Det er lov til å hjelpe ryttere i
	laget, f.eks. ved å puffe opp bakker. Startintervall blir 3 minutter. 

	Startkontingent (50 kr. for vanlig start/0,- for forhåndsbetalende),
	poengutdeling som vanlig, samt heder og ære for alle deltakere! Det finnes
	ingen trim-klasse denne dagen; alle må sykle i rittet i tildelt lag.  Det blir
	premiering for beste påkledning under rittet, så her er det bare å bruke
	fantasien (alt fra Cipollini til Borat er lov). Husk at hjelm skal følge
	ordinære regler (altså heldekkende og CE-merket osv.).  Det vil også være
	gratis enkel bespisning etter målgang.

	Forhåndspåmelding for forhåndsbetalere er mulig fra onsdag, 14.9.11, kl. 12 til 
	fredag, 16.9.11, kl. 12. Vi ønsker svært gjerne forhåndspåmelding fra 
	forhåndsbetalte som ønsker å delta, slik at utvalget kan få en peiling på
	deltakelsen og dermed planlegge bespisningen. 

	Velkommen til Overraskelsesrittet 2011!

	Med vennlig hilsen

	Sykkelutvalget