Utvalget minner om at det er 30 sekunders startintervall i dag.

	OPPVARMING i løypa skal være avsluttet kl. 18.30. Oppvarmingen etter rittstart
	skal foregå i rettning mot Ler og i god avstand til startområdet. Målgang på
	Hyttfosstempoen skjer i høy fart, veiene er smale, og biltrafikk vil gå som
	normalt.

	Vennligst følg instruksene for å bidra til et sikkert og smidig ritt.

	--
	Utvalget